• baner

UMOWY OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy bardzo korzystne warunki Umowy Obsługi Technicznej. Dzięki podpisaniu takiej umowy można w znacznym stopniu obniżyć koszty związane z przepływem dokumentów.

W zależności od panującej sytuacji technicznej i oczekiwań Klienta, rozróżniamy dwa rodzaje zawieranych umów, jednak każda formułowana jest indywidualnie.

Taka umowa opiera się na prostych założeniach:

 • Jedna firma odpowiedzialna jest za działanie całego sprzętu i tylko ona ponosi odpowiedzialność za wszelkie awarie i przestoje;
 • Okresowa kontrola – to regularne konserwacje wykonywane w zależności od typu i obciążenia urządzenia;
 • Systematyczne informacje: o stanie technicznym urządzeń, o niezbędnych naprawach lub wymianach podzespołów;
 • Wsparcie techniczne w przypadku zwiększenia ilości osób i komputerów korzystających z urządzeń.

W czasie tych cyklicznych przeglądów technicy serwisu są w stanie wychwycić większość nieprawidłowości, usunąć je i wyregulować kopiarkę w taki sposób, by działała prawidłowo oraz wykonywalna kopie wysokiej jakości. Zadbają o terminową wymianę materiałów eksploatacyjnych, a tam, gdzie jest to możliwe, przedłużą ich żywotność odpowiednimi regulacjami. Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, by sprzęt pracował bezawaryjnie oraz wykonywał kopie najwyższej jakości.

W ramach umowy dostarczamy bezpłatne urządzenia zastępcze wszędzie tam, gdzie awarie nie będą mogły być usunięte na miejscu.

W ramach stałej obsługi technicznej zapewniamy:

 • Przeglądy techniczne kserokopiarek w okresach miesięcznych. Stały nadzór pozwala wyeliminować większość usterek, a odpowiednie zabiegi techniczne przedłużają żywotność podzespołów, co w rezultacie obniża koszty eksploatacji urządzenia.
 • Naprawy i wymianę części eksploatacyjnych.
 • Dojazd do Klienta.
 • Szybką likwidację wszelkich usterek (niezależnie od stopnia skomplikowania naprawy).
 • Wszelką pomoc techniczną.
 • Dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych użytkownikowi.
 • Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki – do 8 godzin roboczych.

Reasumując, w przypadku Stałej Obsługi Technicznej, Klient ponosi niezmienny koszt, zlecając nam pełną opiekę serwisową nad posiadanymi urządzeniami.

obsługa_1280

Umowa całkowitej obsługi serwisowej (Cost Per Copy) – jedyny koszt jaki ponosi użytkownik to opłata za wykonane kopie/wydruki w comiesięcznym rozliczeniu. W przypadku takiej umowy to my zajmujemy się wszystkimi elementami związanymi z eksploatacją sprzętu: materiały eksploatacyjne, części zamienne, konserwacje, wymiany, naprawy.

W ramach Umowy CPC zapewniamy:

 • Regularne przeglądy techniczne urządzeń połączone z naprawami i wymianami części eksploatacyjnych;
 • Dojazd do Klienta;
 • Wszelką pomoc techniczną;
 • Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki – do 8 godzin roboczych;
 • Rozliczenie następuje na podstawie odczytu liczników w kserokopiarce raz w miesiącu.

Zachęcamy do rozważenia zawarcia umowy Obsługi Technicznej, która jest obecnie najwygodniejszą formą obsługi urządzeń tak dla Klienta, jak i serwisu.

bilon_1920