• baner

Oprogramowanie Job Accounting II

Oprogramowanie Job Accounting II (MX-SW310) daje pełną kontrolę nad urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Sharp. Istnieje możliwość otrzymywania informacji na temat kto, kiedy i jakie zadania wykonywał w urządzeniach wielofunkcyjnych. Ponadto oprogramowanie można wykorzystać do ograniczenia dostępu do niektórych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego (na przykład kopiowania w kolorze) oraz ograniczenia liczby stron/kopii wykonywanych przez poszczególnych użytkowników – szczegółowe raporty dotyczące stopnia wykorzystania urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiają kontrolowanie wszystkiego.

Rozpocznij od przyznania wszystkim użytkownikom osobistych kont. Następnie przyporządkuj indywidualne prawa dostępu do określonych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego oraz limity na poziomie działu lub indywidualnym. Każdy może zalogować się w urządzeniu wielofunkcyjnym, ale urządzenie odpowiada wyłącznie osobie upoważnionej z dostatecznym limitem do wykonania zadania. Limity można uzupełniać ręcznie lub automatycznie, co pozwala uniknąć zmniejszenia wydajności oraz zwiększyć świadomość użytkowników w kwestii wykorzystania zasobów.

Oprogramowanie Job Accounting II jest obsługiwane przez szeroką gamę urządzeń wielofunkcyjnych* – od urządzeń poziomu podstawowego do wysokowydajnych modeli – i natychmiast po zainstalowaniu można dodać te dodatkowe funkcje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność zgodnie z potrzebami.

Drukowanie w trybie pull (MX-SW311)

Drukowanie w trybie pull umożliwia przechowywanie zadań druku na serwerze sieciowym zgodnie z wymaganiami użytkowników. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą przywoływać swoje dokumenty z każdego dostępnego w sieci urządzenia wielofunkcyjnego firmy Sharp w dogodnym czasie. Drukowanie w trybie pull to bardziej bezpieczny sposób pracy, ponieważ poufne dokumenty nie są dostępne dla osób niepowołanych.

Client Billing (MX-SW312)

Zainstalowanie opcji Client Billing umożliwia operatorowi w łatwy i bezpośredni sposób naliczanie kosztów za wykonanie poszczególnych zadań określonym klientom, centrom kosztów lub kodom projektów klientów. Raporty i faktury można sporządzać specjalnie dla klientów lub wykorzystywać w wewnętrznej księgowości.

* Wymagane jest urządzenie wielofunkcyjne obsługujące platformę Sharp OSA.

  • Przystępne oprogramowanie do kontroli dostępu i obsługi kont;
  • Śledzenie, rejestrowanie i analiza wszystkich zadań oraz tworzenie szczegółowych raportów;
  • Obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych i nieprawidłowego wykorzystania urządzeń;
  • Redukcja kosztów poprzez kontrolę osób uprawnionych do korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego i poszczególnych funkcji;
  • Statystyki użycia umożliwiają odpowiednie rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych w poszczególnych miejscach biura;
  • Zwrot kosztów poprzez skonfigurowanie kont użytkowników i pobieranie opłat za użytkowanie;
  • Ograniczenie wydatków poprzez ustawienie limitów użycia dla poszczególnych użytkowników;
  • Dostępne opcjonalne drukowanie w trybie pull i oprogramowanie Client Billing.

Job_Accounting_aries2-960

Szczegóły