• baner

Kayleigh

System Kayleigh pozwala opracować zoptymalizowaną strategię zarządzania dokumentami wykorzystując możliwości platformy Sharp OSA (Open Systems Architecture), która pozwala na pełną integrację urządzenia wielofunkcyjnego z aplikacjami sieciowymi. Funkcjonuje jako kontrola dostępu i serwer kont zadań dla wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych Sharp z platformą OSA, przydzielając dostęp tylko upoważnionym użytkownikom.

 • Śledzenie, rejestrowanie i analiza wszystkich zadań użytkownika, wydziału lub urządzenia wielofunkcyjnego pozwala zaplanować najbardziej efektywne ustawienie urządzeń wielofunkcyjnych w firmie. Tworzenie raportów z możliwością przeglądania lub przesyłania do plików w formacie CSV.
 • Monitoring i zwrot kosztów dzięki pobieraniu opłat – na poziomie indywidualnym – za zasoby wykorzystywane przez poszczególne zadania.
 • Poznanie sposobów zmniejszania wydatków poprzez eliminację niepotrzebnego zużycia materiałów.
 • Wspieranie firmowych inicjatyw w zakresie oszczędzania energii poprzez zmniejszenie ilości niepotrzebnych i nieudanych wydruków w miejscu pracy. Opcja umożliwiająca proste drukowanie w trybie pull i usuwanie zadań.
 • Oszczędzanie cennych zasobów dzięki konfiguracji indywidualnych praw dostępu do różnych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego. Cały system, włącznie z prawami dostępu dla każdego użytkownika, jest konfigurowany i sterowany przez narzędzie administracyjne oparte o serwis WWW, które umożliwia łatwą lokalizację instalacji dzięki obsłudze różnych języków i walut.
 • Wydajne rozwiązanie rozliczające koszty wydruków i kopii;
 • Śledzenie, rejestrowanie i analiza wszystkich zadań oraz tworzenie raportów;
 • Obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych i nieprawidłowego wykorzystania urządzeń;
 • Ograniczenie wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych firmy Sharp jedynie do osób upoważnionych;
 • Redukcja kosztów poprzez kontrolę osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych funkcji;
 • Statystyki użycia umożliwiają odpowiednie rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych w poszczególnych miejscach biura;
 • Zwrot kosztów poprzez skonfigurowanie kont użytkowników i pobieranie opłat za użytkowanie;
 • Ograniczenie wydatków poprzez ustawienie limitów użycia dla poszczególnych użytkowników.

kayleigh-2-960

Szczegóły